Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Het LSP, informatie

Beter geholpen met goede informatie

Over het elektronisch delen van uw medische gegevens

In deze folder leest u waarom huisartsen en apotheken medische gegevens elektronisch delen. En hoe u hiervoor toestemming kunt geven. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl of bel het VZVZ Informatiepunt (070-317 34 56).

Uw dossiers

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts vast wat uw klachten zijn en hoe hij u behandelt. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicatie u krijgt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw zorgverleners hebben die informatie nodig om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden. U krijgt bijvoorbeeld geen medicijnen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt, of waarvoor u allergisch bent.

Elektronisch delen

Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere huisarts of apotheek moet aankloppen, kunnen zij geen contact opnemen met uw eigen huisarts of apotheek om uw medische gegevens op te vragen. Toch wilt u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen. Daarmee kunnen fouten worden voorkomen.

Zorgverleners die u behandelen willen graag uw belangrijkste actuele medische gegevens elektronisch kunnen raadplegen. Zo is belangrijke informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand - ook ’s avonds en in het weekend. Om die belangrijkste gegevens uit uw dossier in het computersysteem van uw huisarts of apotheek te kunnen bekijken, maken huisartsen, apotheken en huisartsenposten gebruik van een juist voor dat doel ontwikkeld netwerk, het LSP (Landelijk Schakelpunt). Dit netwerk is speciaal beveiligd om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP: die blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek.

Wie gebruiken het LSP?

Steeds meer zorgverleners sluiten aan op het LSP. Wilt u weten of uw huisarts en apotheek ook gebruikmaken van dit netwerk? Kijk dan op www.vzvz.nl.

Alleen met uw toestemming

Om uw privacy en de veiligheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en apotheek deze niet zomaar delen met andere zorgverleners. Om bepaalde gegevens van u beschikbaar te mogen stellen via het LSP hebben zij ieder uw toestemming nodig. En andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen raadplegen als dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

  • Als u toestemming geeft, noteert uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. Uw belangrijkste medische gegevens bij deze zorgverleners komen dan via het LSP beschikbaar voor andere zorgverleners. U kunt altijd inzien welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en opgevraagd. Ook kunt u uw toestemming altijd weer intrekken.

 

  • Als u geen toestemming geeft, kunnen andere huisartsen en apotheken uw gegevens niet inzien via het LSP. Ook niet in noodsituaties.

Hoe geeft u toestemming?

Als u bij uw huisarts of apotheek komt, kan deze uw toestemming vragen om uw medische gegevens aan te melden bij het LSP. U kunt ook zelf contact opnemen met uw zorgverleners of online toestemming regelen via www.ikgeeftoestemming.nl. Vanaf het moment dat u toestemming heeft gegeven, mogen andere zorgverleners uw gegevens inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het elektronisch delen van uw medische gegevens? Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien en om welke gegevens dat gaat? Vraag dan uw huisarts of apotheek om de brochure ‘Uw medische gegevens delen? Alleen met uw toestemming!’. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vzvz.nl of bellen naar het VZVZ Informatiepunt via telefoonnummer 070-317 34 56.

De praktijk: huisarts buiten kantooruren
Mevrouw De Vries heeft hartklachten. Hiervoor slikt ze sinds kort nieuwe medicijnen. Ze heeft al een paar weken last van een nare hoest. Haar huisarts stelt voor het nog even aan te zien. Als de klachten blijven, dan kan ze andere medicijnen krijgen. Het hoesten wordt erger en mevrouw De Vries belt in het weekend naar de huisartsenpost en maakt een afspraak.

De waarnemend huisarts vraagt via het LSP een samenvatting op van het huisartsdossier van mevrouw De Vries. Dat kan, want ze heeft daar toestemming voor gegeven bij haar eigen huisarts. Snel ziet de waarnemer dat de huisarts een ander medicijn wil voorschrijven als mevrouw De Vries blijft hoesten. Ze krijgt een recept mee voor nieuwe medicijnen. De waarnemer stuurt via het LSP een bericht naar de huisarts van mevrouw De Vries. Zo weet deze bij een volgende afspraak precies wat er is gebeurd.

VZVZ
De VZVZ is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie en is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP. De VZVZ zorgt er ook voor dat het LSP goed werkt en beveiligd is. En de VZVZ ondersteunt de gebruikers van het netwerk: huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen.

NPCF
Patiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties en maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu en in de toekomst. Kijk op www.npcf.nl bij NPCF over… Elektronische uitwisseling patiëntgegevens.

Uitgave: januari 2014

Deze folder is een uitgave van de VZVZ (www.vzvz.nl) in samenwerking met de patiëntenfederatie NPCF (www.npcf.nl).